ปลาบึก ราชินีแม่น้ำโขง (Mekong giant catfish)

3 thoughts on “ปลาบึก ราชินีแม่น้ำโขง (Mekong giant catfish)

  1. ——————————————————————————————————–

    ดูคลิปรวมยาวไฟล์เดียวจบของพิพิธภัณฑืสัตว์น้ำ 40นาที

    https://www.youtube.com/watch?v=WRkavsrNPHA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *