Amazin fishing: Catching Eel with a Fish Trap

We started our trip from Khulna Another 15 minutes motorbike ride to Ruhita Village We moved to Majher Char for camping We crossed Bishkhali river to reach our campsite This island have no human habitat This fish trap I bought from Ali express that cost me only 6 dollar We set the trap in the […]

Eel fishing by trap | natural life of village people

How To Spot And Spear An Eel

#UCLES ENTERTAINMENT PRODUCTIONS# *Man Makes Duck Quack Sound* *Man Makes Duck Quack Sound* Well, Funny or not Thats not the technique that I’m going to be using. Today, I’m going to be showing you How i’m going to be spearing freshwater eels, In a little pond, like this! But, there is a technique I’m about […]

eel fishing | Catching snake eel fish by unique trap

4 paliya

Câu được 1 xô toàn lươn to (a bucket full of eel)

Hi! Đây này! Mình sẽ câu lươn Đó đó đó Thấy không? Cái này là cái dây này!Khi nào…khi nào nó kéo tụt vào 1 cái là bắt đầu kéo Rồi, nuốt rồi đó, nuốt rồi đó… Rồi, chuẩn bị kéo đi! Con này phải tới 3 lạng đấy! Chuẩn bị kéo lên nào! Rồi, […]

how to catch eel by using bambo trap in the rural in Cambodia

Amazing Deep hole Trap Catch a lot of fish and eels Make By Smart Boy in cambodia

like dan subscribe ya .kayutanam Terjemahan Indonesia oleh: Dolok B Ini kita lagi ngorek tanah Buat apa co? Hmmm? Entar tunggu aja. Baru juga mulai. Tapi bisa kan? Udah. Sabar kau. Jadi kita manggang ya, bawa sambal. Lagi cari mangsanya ini Haaa… Bawa gitar. Gitar ya. Ia. Jebakan ikan yang kayak kemarin, lagi dibikin ini. […]