Cá cảnh biển: Cá chình (2) – Spotted Moray Eel (VietSub)

Nuôi Lươn hồng Pink Paddle Tail Eel làm cá cảnh (VietSub)

[Música] [Aplausos] [Música] a y más